Tarieven juridisch adviseur

De kosten van juridisch advies bestaan uit het uurtarief en, indien van toepassing op de opdracht, bijkomende kosten.

Oriënterend gesprek:  gratis
Basis uurtarief:  € 70,-
   
Vaste tarieven: 
Opstellen Algemene Voorwaarden:  € 280,-
Opstellen disclaimer:  € 70,-
Onderzoeken/doorlichten documenten:  € 70,-
Opstellen bezwaarschrift:  € 140,-

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Bijkomende kosten

Afhankelijk van de opdracht kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals reis- en parkeerkosten, griffierechten en andere verschotten. Wanneer hier sprake van is zal Securus Juridisch Advies dit apart op de factuur vermelden.

Facturering

De facturering geschiedt tegen het einde van de maand, nadat de opdracht is afgerond. Indien er tussentijds gedeclareerd zal worden zal Securus Juridisch Advies dit vooraf aangeven.

Voor verdere informatie zie de Algemene Voorwaarden

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via de mail .