Disclaimer

Op deze pagina is te lezen welke rechten er wel en niet ontleend kan worden aan de informatie op de website van Securus Juridisch Advies.

1. Op de gehele inhoud van deze website, met inbegrip van deze disclaimer en op alle via deze website door Securus Juridisch Advies aangeboden werkzaamheden en diensten zijn de algemene voorwaarden van Securus Juridisch Advies van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u hier bekijken. Gebruik van deze site betekent dat u de algemene voorwaarden van Securus Juridisch Advies aanvaardt.
2. De informatie op de website van Securus Juridisch Advies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Securus Juridisch Advies de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het maken en onderhouden van deze website en aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens, kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Securus Juridisch Advies wijst ieder aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de getoonde informatie en het gebruik van deze website en van de informatie uitdrukkelijk van de hand.
3. Wanneer Securus Juridisch Advies links naar websites van derden op deze website heeft geplaatst, betekent dit niet dat de diensten of producten die via deze sites worden aangeboden door Securus Juridisch Advies worden aanbevolen. Securus Juridisch Advies sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor de inhoud of gebruik van deze websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.
4. Securus Juridisch Advies neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om deze website virusvrij te houden, doch zij kan hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen en de daardoor veroorzaakte schade is uitgesloten. Securus Juridisch Advies adviseert om alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen voordat u gebruik maakt van deze website. Securus Juridisch Advies garandeert niet dat haar website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
5. Securus Juridisch Advies behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en alle andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van alle afbeeldingen, teksten en logo’s. Informatie van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd of op enige wijze verspreiden of openbaar gemaakt worden. Informatie van deze website mag slechts voor uw persoonlijke, niet commerciële doeleinden gebruikt worden. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden. ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Securus Juridisch Advies vereist.
6. Securus Juridisch Advies behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip de tekst van deze disclaimer, ten alle tijden te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.